Vi har öppet som vanligt!

Vår verksamhet är utomhus och vi tar bara emot små förbokade grupper.

Vi följer även Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Välkomna!
Peter Kindlund
070-651 25 75